23 Şubat 2012 Perşembe

Niğbaş Niğde Beton Halka Arz Ediliyor

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin 22.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 27.000.000.-TL'na artırılması sırasında, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla ihraç edilecek 5.000.000.-TL (Şirket'in halka arz sonrası sermayesinin %18,52'si) nominal değerli paylar, 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için, 2,04 TL fiyattan, "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi"yle 27-28.02.2012 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, NIBAS.BY koduyla IMKB de Birincil Piyasası'nda satışa sunulacaktır.

Hiç yorum yok: