19 Nisan 2012 Perşembe

2-B KANUNU TASARISI YASALAŞTI

Kamuoyunda 2-B olarak adlandırılan orman vasfını; yitirmiş Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısı, TBMM Genel; Kurulu'nda, yapılan bazı değişikliklerle kabul edilerek yasalaştı.;

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman; Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine'ye Ait Tarım; Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre, Orman Kanunu'nun 2. maddesinin A; fıkrasında tanımlanan, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ancak tarım; alanına dönüştürülmesinde yarar görülen 2-A alanları, devlet ormanları içinde; veya bitişiğinde bulunan köylerdekilerin yerleştirilmesi için halka devri ve; yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün  2-B alanları ise Maliye; Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek.;

Bakanlar Kurulu, devlet ormanları içinde ve bitişiğinde bulunan, yerinde; kalkındırılmaları mümkün olmayan köylülerin başvurusu üzerine veya bulundukları; yerlerden orman rejimi bakımından kaldırılmaları zorunlu bulunan köylerin; halkının resen Orman Kanunu'nun 2-A maddesi gereğince orman sınırları dışına; çıkartılan alanlara, bunun olmaması halinde ise diğer yerlere nakline karar; verecek.;

Deprem, heyelan, sel gibi doğal afete maruz kalan vatandaşlar ile baraj,; gölet gibi devlet yatırımı nedeniyle başka yerlere yerleştirilmeleri zorunlu olan; orman içi veya bitişiğindeki köylerde yaşayanların mağduriyetini gideren kanun,; köylülerin alternatif alanlara naklini de öngörüyor. Buralarda yaşayan köy ve; mahalle halkının iskanı için ayrılan yerler, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek; usul ve esaslara göre, Orman Genel Müdürlüğü'nce orman sınırları dışına; çıkartılarak, tapuda Hazine adına tescil edilecek. Bu alanlar, Çevre ve; Şehircilik Bakanlığı'nın tasarrufuna geçecek.; Nakledilen orman köylülerine ait araziler, gerektiğinde kamulaştırılacak,; uygun olması halinde devlet ormanı olarak ağaçlandırılacak.

Hiç yorum yok: