7 Şubat 2013 Perşembe

TURK TELEKOM Şirket Analizi

§  Beklentilere paralel. Turk Telekom'un 4. çeyrek karı 600mnTL ile piyasa beklentisi olan 622mnTL'nin biraz altında gerçekleşti (YKY:614mnTL). FAVÖK ise satışlarda yaşanan beklentilerden biraz daha iyi performansla piyasa beklentilerine paralel geldi. Satışlardaki performansın ana sebebi düşük marjlı inşaat gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmesiydi ve bu da sabit hat marjlarını önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyerek 44.1% ile tarihsel olarak en düşük seviyeye ulaşıp tahminlerin oldukça altında kalmasına sebep oldu (YKYt: 45.7%, Bekl: 47.9%)
§  Mobil marjlarda güçlü toparlanma. Mobil segmentteki 17% ye ulaşan EBITDA marjı güçlü bir toparlanmaya işaret etmekte ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti (14%). Güçlü abone alımı, düşen reklam giderleri ve fiyatlarda yaşanan hafifi yükseliş hareketi ana faktörler olarak sıralanabilir. Mobil ortalama fiyatlardaki yıllık bazda uzun zamandır ilk kez yaşanan stabilizasyon ve marjlardaki iyileşmeyi Turkcell için olumlu algılıyoruz.
§  Hisse başına 0.69TL temettü dağıtımı.  Yönetim Kurulu genel kurulda onaya sunulmak üzere hisse başına temettü olarak 0.69TL dağıtma kararı aldı ve bu 9.3%'lik bir temettü verimine işaret etmektedir. Sonuçlar tahminlerimizde önemli bir değişikliğe gitmemize sebep olmadığı için TTKOM için tavsiyemizi TUT olarak muhafaza ediyoruz. Hisse 2013 FD/FAVÖK çarpanında benzer şirketlere göre 32%, Turkcell’e göre ise 24% primli işlem görmektedir.
 
ykb yatırım

Hiç yorum yok: