8 Haziran 2012 Cuma

Afyon Çimento'da çağrı işlemi 37,60131 TL'den yapılacak

31 Mayıs 2012 tarihinde kamuya yaptığımız duyuruda belirttiğimiz üzere, Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş .'nin sermayesinin % 51'ni temsil eden hisselerin tamamı 57.530.000.- TL  nakit  karşılığında PARCIB S.A.S den devralınarak ortaklığın yönetim kontrolü Şirketimiz tarafından doğrudan elde edilmiştir.

Bu alıma ilişkin olarak SPK'nun Seri IV, No:44 Sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereği "çağrı yükümlülüğümüz" bulunmaktadır. Şirketimiz, söz konusu Tebliğ in Md: 8/(1) hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş. nin çağrıya konu pay sahiplerine, hisse alımı için ödediğimiz yukarıda belirtilen bedel üzerinden olmak üzere 1.- TL nominal değerli hisseleri karşılığında 37,60131 TL teklif etmek suretiyle çağrı yapılması amacıyla başvuruda bulunmuştur.

Hiç yorum yok: