10 Nisan 2012 Salı

Teknik Analiz - Aygaz

Uzun vadeli olarak nitelendirdiğimiz yükselen hareket içinde bulunan hissede, ilk önemli destek noktası olarak 9.04 seviyesi izlenebilir. Diğer önemli destek noktaları 8.96, 8.88 ve 8.80 seviyelerindedir. Uzun vadeli yükselen trend çizgisine denk gelen 8.80 seviyesi aynı zamanda ana destek noktası olarak ön plana çıkmaktadır. Hisse üzerinde son dönemde durulma gösteren realizasyon baskısının yeniden artmaya başlaması durumunda, teknik açıdan satışların 9.04-8.80 bandında durulacağı, uzun vadeli yükselen hareket içinde yeni tabanın 8.80 seviyesindeki trend desteğinin üzerinde oluşacağı söylenebilir.

Hissede önemli direnç noktaları ise 9.22, 9.32 ve 9.40 seviyelerindedir. Ana direnç noktası olarak da orta vadeli alçalan trend çizgisine denk gelen 9.50 seviyesi önemli bulunmaktadır. Uzun vadeli yükselen hareket içinde düzeltme hareketlerinin 8.80 seviyesindeki trend desteği ile sınırlı kalmasını beklediğimiz hissede, bu seviyenin üzerinde yaşanacak olası yukarı hareketlerde de, ilk etapta 9.22-9.50 aralığına denk gelen direnç bölgesinin test edileceği düşünülmelidir.

Hissenin orta vadeli alçalan trend baskısından kurtulabilmesi, yeni bir yükseliş ivmesinin yakalanabilmesi için ise 9.50 seviyelerinin aşılması önemli görülmektedir. Bu seviyenin üzerinde, sırasıyla 9.82 seviyeleri ile 10.00-10.40 bandı hedeflenebilir.

Olası yukarı hareketlerde kısa vadede 9.50 seviyesinin aşılmasını sağlayacak güç oluşmadığı sürece, yükselişlerin sınırlı kalması, hisse üzerinde orta vadeli alçalan trend baskısının baskısının sürmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, hissede 9.50 seviyesine doğru yaşanacak hareketlenmeler kısa vadeli pozisyonlar için önemli bir realizasyon fırsatı olarak da görülebilir. Daha orta vadeli pozisyonlarda realizasyon için sırasıyla 9.82, 10.00 ve 10.40 seviyeleri gözlenebilir.

Hissede geri çekilmelerde 8.80 seviyesinin üzerinde duracak gücün bulunamaması, bu seviyedeki desteğin bozulması ise, uzun vadeli olarak nitelendirdiğimiz yükselen hareketin de teknik olarak bozulmasına, hisse üzerinde satışların derinleşmeye başlamasına neden olacağından, geri çekilmelerde 8.80 seviyesi aynı zamanda önemli bir stop loss noktası olarak kullanılabilir.

Hiç yorum yok: