12 Nisan 2012 Perşembe

Doğan Holding IMKB Açıklaması

Grubumuz ile ilgili olarak medyada yer alan haberler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
 
Bazı İnternet Sitelerinde, kamuoyunda "28 Şubat Soruşturması" olarak da bilinen soruşturma ile ilgili haberlerde, Grubumuzun da adının geçtiği gözlemlenmektedir. Söz konusu haberler asılsız olup, gerçeği hiç bir şekilde yansıtmamaktadır.
 
Bu kapsamda, Şirketimiz ve Şirketimizin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören bağlı ortaklıkları ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını da belirtmek isteriz.   
 
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını  bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

IMKB

Hiç yorum yok: