1 Mart 2012 Perşembe

GALATASARAY SPORTİF, SERMAYE ARTIŞINDAN EVVEL KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİLMESİNE KARAR VERDİ

Galatasaray Sportif, sermaye artışından evvel kayıtlı sermaye; sistemine geçilmesine karar verdi.; Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:; "Esas sermaye sisteminde olan Şirketimiz'in Yönetim Kurulu,; 13.02.2012 tarih ve 2012/25 sayılı kararı ile şirketin mevcut ödenmiş; sermayesini artırmaya karar vermiş, bu amaçla Sermaye Piyasası; Kurulu'na başvurmuş ve olağanüstü genel kurul kararı almıştır.

Ancak; başvurumuz sonrası yeni bir gelişme yaşanmış ve Sermaye Piyasası; Kurulu tarafından Seri: IV, No: 38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine; İlişkin Tebliğ'de Şirketimizce acil değerlendirilebilecek olumlu bir; değişiklik yapılarak 29/02/2012 tarihli Resmi Gazete'de; yayınlanmıştır, ayrıca yapılmasına karar verilen sermaye artışına dair; yatırımcılar tarafından birtakım değerlendirmeler de yapılmıştır. Bu; gelişmeler neticesinde yönetim kurulumuz tarafından 13.02.2012 tarih; ve 2012/25 sayılı yönetim kurulu kararı ile verilen sermaye artış; kararı tekrar değerlendirilmiş ve yapılan müzakereler sonucunda; sermaye artışından evvel kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine karar; vermiştir.;

Buna göre  kayıtlı sermaye sistemine geçmeye yönelik olarak; gerekli iznin alınması ve  bu amaçla hazırlanmış olan Şirket ana; sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı; 7. Maddesine ilişkin ekli tadil tasarısına onay alınması için Sermaye; Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası; Kurulu'nun onayını müteakkiben Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na; izin için başvurulmasına, Bakanlık onayından sonra Türk Ticaret; Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Olağanüstü Genel Kurulun; toplantıya davet edilmesine, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl; Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve ilgili yasal iş ve işlemlerin; yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Hiç yorum yok: