28 Şubat 2012 Salı

Sermaye Arttırımları ve Şirket Haberleri 28/02/2012

 Sermaye Artırımı, Temettü Ödemeleri ve Genel Kurul Tarihleri;

 • TSKB, %37,5 oranında bedelsiz olarak sermayesini 1.1 mr TL`ye yükseltme ve hisse başına net 0,04781 TL nakit temettü dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunacak. Ens son kapanış fiyatlarına göre temettü verimi %2,26 olarak oluştu.Banka, 1 mr TL olan kayıtlı sermaye tavanının, Genel Kurul'ca onaylanması halinde,  2.5 mr TL'ye çıkartılmasını müteakiben, bedelsiz sermaye artışının 137 mn TL'lik kısmının Genel Kurul kararı çerçevesinde 2011 yılı karından, 163 mn TL'lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle yapılmasına karar verdi. Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2012 tarihinde yapılacak.
 • Koç Tüketici Finansmanı, Olağan Genel Kurulunda ortaklara hisseleri nispetinde toplam 20 mn TL temettü ödeme kararı alındığını bildirdi...
 • Altınyağ Kombinaları, bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım’ın sermayesinin 15 mn TL'ye arttırılması işleminin tescil edildiğini bildirdi...
 • Albaraka Türk, 2011 yılı kârından temettü dağıtmama teklifini 29 Mart 2012 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul onayına sunacak...
 • Denizbank, Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2012 Cuma günü yapılacak...
 • Çemtaş, Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2012 Perşembe günü yapılacak...
 • Marmaris Altınyunus, Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2012 tarihinde yapılacak…
 • Yapı Kredi Finansal Kiralama, Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2012 tarihinde yapılacak…
 • Yapı Kredi Sigorta, Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2012 tarihinde yapılacak…
 • Cosmos Yatırım Ortaklığı, kâr payı dağıtılmaması teklifini Olağan Genel Kurul onayına sunacak…
 • Vakıfbank, Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2012 Cuma günü yapılacak…
 • Petrokent Turizm, Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılacak...

İMKB Kap Haberleri;

 • Gedik Yatırım, Niğbaş Niğde Beton Sanayi halka arzının, ilk gün gelen talep seviyesinin yeterli görülmesi nedeniyle tamamlandığını bildirdi…
 • Şekerbank, BDDK`nın, BTA Securities JSC'nin Şekerbank`ta sahip olduğu %22,2 oranında hissenin Samruk Kazyna'ya devrine izin verdiğini bildirdi… Banka, 330 mn TL nominal değerli tahvil/bono ihraç edecek…
 • Burçelik Vana, İGDAŞ ile 163.5 bin euroluk satış sözleşmesi imzaladığını bildirdi…
 • Beşiktaş Futbol Yatırımları, Yıldırım Demirören’in şartlı hibe edeceği alacakların, Şirketle ilgisi olmadığını bildirdi...
 • TSKB GYO, Bilici Yatırım-TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı olarak kaba inşaat İşleri ihalesi sonucunda, Berko İnşaat ile sözleşme imzalandığını bildirdi...
 • Anadolu Sigorta, 2012 yılı Ocak ayı brüt prim üretimi 230.5 mn TL oldu…
 • Egeli&Co, güneş enerjisinin entegre edileceği bir hibrit doğalgaz elektrik üretim santrali kurulması konusunda EPDK’ya lisans başvurusunda bulunacak...
 • Esem Spor, borca batıklıktan çıkmış ve özvarlıkları faaliyetlerinin devamını sağlayacak niteliğe kavuşmuş olduğu belgelendirildiğinden, talep ettiği iflas erteleme davasının reddedildiğini bildirdi...
 • Metro Holding, YKB Galip ÖZTÜRK, YKB yardımcısı Sevgi MERT, YK üyesi Erdem YÜCEL ve Bağlı ortaklığı Metro Turizm YK üyesi Cengiz KAYA’nın göz altına alındığını bildirdi...
 • Şeker Finansal Kiralama, 50 mn TL nominal değerli tahvil/bono ihracı için Genel Müdürlüğe yetki verdiğini bildirdi…

Hiç yorum yok: