4 Mart 2019 Pazartesi

Rekabet Kurulu Ulusoy Elektrik'teki ile pay devir işlemine izin verdi - KAP

Ulusoy Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Şirketimiz") tarafından 01.02.2019 tarihinde yapılan duyuruda özetle, Şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin %82,275'ine ve Şirketimizin toplam oy haklarının %90,153'üne tekabül eden ve hakim ortaklarımız olan Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy ve Enis Ulusoy'un ("Hâkim Ortaklar") mülkiyetinde bulunan 65.820.008 TL nominal değerli 65.820.008 adet payın satışına ilişkin olarak 31.01.2019 tarihinde Hakim Ortaklar ile Eaton Corporation plc iştiraki olan Eaton Capital Unlimited Company arasında Pay Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı açıklanmıştı.

11.02.2019 tarihli açıklama ile yukarıda yer verilen pay devir işlemi kapsamında gerekli yasal iznin alınması için, Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldığı bildirilmişti.

Şirketimiz Hâkim Ortakları tarafından iletilen güncel bilgiye göre, 28 Şubat 2019 tarih ve 19-10/111-44 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile Şirket paylarının devir işlemine izin verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yatırımcılarımızın kararını etkileyecek yeni bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744438

Hiç yorum yok: