28 Kasım 2013 Perşembe

Imf 4. Madde

IMF 4. madde kapsamında Türkiye raporunu yayımladı. Kuruluş, Türk ekonomisinin 2013 yılında büyümenin hızlandığına dikkat çekerek, yüksek enflasyon ve düşük tasarruf oranı konusunda uyardı. IMF Merkez Bankası'nın para politikasının sadeleştirmesinin Türkiye'ye para girişini kolaylaştıracağına dikkat çekti. IMF raporunda Türkiye'nin 2013 yılı büyüme tahmini yüzde 3,8 olarak açıklanırken, kuruluş 2014 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü. IMF 2013 için enflasyonu yüzde 8, 2014 için yüzde 6 oladrat tahmin etti. Kuruluşun işisizlik öngörüsü 2013 için 9,4, 2014 için 9.5 olarak açıklandı. IMF'nin 4.madde kapsamında hazırladığı Türkiye raporunun tamamı şöyle:
Yönetim Kurulu, Türkiye konulu 4. madde konsültasyon raporunu 20 Kasım 2013'te sonuçlandırmıştır.

Türkiye ekonomisi 2012 yılında dengesizliklerde memnuniyetle karşılanan azalmalar kaydetti. Parasal ve mali politika canlandırmalarının ardından büyüme 2013 yılında hızlandı. Ekonominin, özel tüketim ve kamu yatırımlarının katkıları ile bu yıl yüzde 3.8 büyümesi bekleniyor. Yerel talep öncülüğündeki büyümeye yeniden dönüş ile cari çık tekrar artarken enflasyon hedefin üstünde olmaya devam ediyor.
Harcamanın hızla büyümesine rağmen otoriteler 2013 bütçe hedeflerini yakalama yolunda ilerliyor. Bir defaya mahsus faktörlerin gelirleri tahminlerin ötesinde yükseltmesi ile hükümet bu beklenmedik gelirleri sermaye harcamasını bütçe tavanının üstünde artırmak için kullandı. Bankacılık sisteminin sermaye yapısı oldukça iyi. Sermaye yeterlilik oranları regülatörlerin minimum oranlarının üstünde, geri dönmeyen krediler ise geçtiğimiz yıl bir miktar yükselmesine rağmen bu yıl düşük kalmaya devam ediyor.
Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
İcra Kurulu Direktörleri, Türkiye ekonomisinin bu yılki hızlı büyümesinin kısmen politika canlandırmasından kaynaklandığına dikkat çekti. Bununla birlikte direktörler, yerel talebe dayalı büyümenin enflasyonun yeniden kötüleşmesine ve cari açığa öncülük ettiğini gözlemledi. Direktörler, otoriteleri makro ekonomik politikaları sıkılaştırmaya ve dış performans ile ekonomik büyümeyi güçlendirmek için yapısal reformları hızlandırmaya teşvik etti.
Direktörler, enflasyonun hala yüksek olduğu göz önüne alındığında daha az genişleme yanlısı politikaların benimsenmesinin daha uygun olabileceği kanaatine vardı. Direktörlerin birçoğu, para politikası çerçevesinin normalleştirilmesinin iletişimi iyileştireceği ve parasal aktarımı güçlendireceği konusunda görüş birliğine vardı. Bazı direktörler, parasal otoritelerin volatil sermaye akışları ile mücadelede karşılaştığı zorluğa ve enflasyonun geçmişe kıyasla yükseldiğine dikkat çekti. Direktörler, ülkeye giren sermayenin sürdüğü dönemde sterilize müdahale yolu ile net döviz rezervlerinin artırılmasını tavsiye etti.
Direktörler genel olarak, daha sıkı mali politikanın dış kırılganlıkların azalmasına ve para politikası üzerindeki baskıyı rahatlatmasına yardımcı olacağı konularında görüş birliğine vardı. Otoriteleri mevcut harcamayı kontrol altına almak ve gelirin göstereceği yüksek performansı tasarruf etmeye teşvik eden direktörler, ihtiyari canlandırmanın potansiyel bir negatif ekonomik üretim senaryosunda kullanılmak üzere saklanması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Mali konsolidasyon, orta vadede kamu tasarruflarını artırarak kurdaki reel değer kaybına katkıda bulunabilir. Eğitim ve altyapı gibi öncelikli alanlarda harcamaları yükseltebilmek için bütçe esnekliğinin artırılması gerekebilir.
Direktörler, finans sisteminin genel olarak iyi durumda olmasının tatmin edici olduğunu belirtti. Ancak bankaların döviz riskine dolaylı olarak maruz kalmalarının dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğine dikkat çektiler. Hane halkının aldığı krediler ile şirketlere döviz cinsinden verilen kredilerde makro ihtiyati tedbirlerin hedeflenmesi gerektiğini belirten direktörler, kara para aklamayı önleme ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından tanımlanan terörün finansmanı ile savaş rejimindeki eksikliklerle mücadele için çabaların artırılmasını tavsiye etti.
Direktörler, ekonomide tasarruf oranının düşük olduğuna ve dış finansmana bağımlılığa dikkat çekti. Hem özel hem de kamu tasarruflarını arttırmak ile rekabet gücünü artırmak, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve dış dengesizlikleri azaltırken büyümeyi sağlamak için yapısal reformların artırılmasını öneminin altını çizen direktörler otoritelerin, enerji bağımlılığını azaltmak, istihdam piyasasının esnekliğini artırmak, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve bireysel emeklilik reformları için verdikleri çabaların doğru yönde ilerlediğini belirtti. İş dünyasının içinde bulunduğu şartları iyileştirmek için daha fazla çaba verilmesi de önemli olacaktır.

Hiç yorum yok: