10 Ekim 2013 Perşembe

Mutlu Akü Haberi

Şirketimizden %74.7859 oranında pay sahibi olan "MUTLU HOLDİNG A.Ş."nin (Mutlu Holding) hissedarları Attila Türker, Ali Nuri Türker, Ayşe Bilgin, Timur İhsantürker, Aylin Furtun, Aliye Borlu, Yasemin İhsantürker, Dilek Türker, Nazlı Feryal Türker, Leyla Yasemin Türker ve Mahmut Kerem Bilgin (Satıcılar), Mutlu Holding'den sahibi bulundukları payların tamamının ve hissedarlarımızdan Attila Türker, Ali Nuri Türker, Timur İhsantürker, Aylin Furtun ve Yasemin İhsantürker'in Şirketimizden sahibi bulundukları toplamda %0.2141 oranındaki paylarının ve bunlara ek olarak Türker İzabe ve Rafine Sanayi A.Ş., Mutlu Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Metropol Motorlu Taşıtlar Kiralama A.Ş. şirketlerindeki (Diğer Şirketler) paylarının Hollanda menşeili Metair International Holdings Cooperatief U.A (Alıcı Şirket)'ya satılması hususunda, Alıcı Şirket'le 9.10.2013 tarihinde Hisse Alım Sözleşmesi (Share Purchase Agreement) imzaladıklarını bildirmişlerdir.
 
Diğer Şirketler'deki paylar da dahil olmak üzere, Hisse Alım Sözleşmesi'nin konusu olan, tüm payların azami satış bedeli  pay devrinin tamamlanmasından itibaren 2013 yılı sonuna kadarki sürede (i) Gebkim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki parsel numarası 3, ada numarası 145 olan arsa  (ii) Tuzla, Tepeören'deki parsel numarası 3, ada numarası 114 ve pafta numarası G22B08C2D olan arsa  (iii) Tuzla, Tepeören'deki parsel numarası 1, ada numarası 131 ve pafta numarası G22B08C4B olan arsa ve (iv) Gebze, Kocaeli'ndeki parsel numarası 502, pafta numarası 24 olan arsaların satışı gerçekleştirilemediği takdirde 217.000.000 ABD Doları olacak olup, belirtilen arsaların satışının gerçekleştirilmesi halinde ise, tüm payların azami satış bedeli 224.000.000 ABD Doları olacaktır.
 

Hisse Alım Sözleşmesi'nin konusu olan ve Satıcılar ile Mutlu Holding'in Şirketimizden sahibi oldukları, Şirketimiz tüm paylarının %75'ine tekabül eden payların azami satış bedeli, yukarıda belirtilen arsaların satışı gerçekleştirilemediği takdirde, yukarıda satışa konu tüm paylar için belirtilen azami satış bedelinin 168.660.000 ABD Dolarlık kısmı olarak, arsaların satışının gerçekleştirilmesi halinde ise 175.660.000 ABD Dolarlık kısmı olarak belirlenmiştir.
 
Payların devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve Hisse Alım Sözleşmesi'nde yazılı sair koşulların tamamlanmasını takiben gerçekleşecektir. Pay devrinin tamamlanmasını müteakip Hisse Alım Sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek uyarlamalar neticesinde oluşacak kesin alım-satım bedeli açıklanacaktır.

Hiç yorum yok: