8 Mart 2013 Cuma

Sanayi Üretim Raporu

·         2013 yılı Ocak ayında sanayi üretimi yıllık bazda %1,9 oranında arttı. TÜİK, yıllık değişimleri yalnızca takvim etkisinden arındırılmış rakamlardan, aylık değişimleri ise hem mevsim hem de takvim etkisinden arındırılmış rakamlardan hesaplayacağını duyurmuştur. Yıllık büyümeye katkılar itibarıyla bakıldığında, 20 alt sektörün artı, geri kalan 9 sektörün ise eksi katkı yaptığı görülmektedir (Tablo 1). Yıllık büyümeye en yüksek katkıyı yapan ilk beş alt sektör ise; metalik olmayan mineral maddeler, tekstil, motorlu araçlar, giyim ve ecza biçiminde sıralanmıştır. 
·         Sanayi üretim endeksinin ağırlık yapısı değişti. Sanayi üretim endeksinin kapsamı hem işyeri sayısı hem de madde sayısı itibarıyla genişletilmiştir (Grafik 2). Ayrıca, endeks hesabında kullanılan ağırlıklar da alt sektörlerin katma değerlerindeki gelişmelere paralel olarak değişmiştir (Grafik 3). Genel itibarıyla, madencilik ve taş ocakçılığ ile elektrik-gaz-su sektörlerinin endeksteki ağırlıkları sırasıyla 2,5 ve 1,9 puan artarken, imalât sektörünün ağırlığı da bu gelişmeler sonucunda aynı oranda azalmıştır. Yeni endekste, tekstil ve giyim sektörlerinin ağırlıklarının toplamda %20,8’den %15,5’e gerilediği görülmektedir.
·         Sanayi üretiminde ciddi bir ivmelenme yok. Ocak’ta aylık bazda %2,3 artış yaşanmasına karşın, bunun bir önceki ay yaşanan %3,5’lik düşüşün ardından gerçekleşmiş olması nedeniyle dikkatli yorumlanması gerekmektedir. Nitekim, yaptığımız eğilim analizi sanayi üretiminin iyice durağanlaştığını ve belirgin bir canlanma işareti göstermediğini ortaya koymaktadır (Grafik 4). Buna karşın, 2011 yılı başından itibaren gözlenen ivme kaybının da sonuna gelinmiş “olabileceği”ne dair sinyaller de mevcuttur. Dolayısıyla, üretimin gelecek dönemdeki gidişatına ilişkin belirsizlik sürmektedir.

ykb ytr

Hiç yorum yok: