28 Mart 2013 Perşembe

S&P, TÜRKİYE'NİN NOTUNU YATIRIM YAPILABİR SEVİYENİN BİR KADEME ALTINA YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, bir süpriz yaparak; Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Türkiye'nin ihracak perfonmansındaki; güçlenmenin kredi notunun artırılmasında ana faktör olduğunu belirten; S&P, kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altına yükseltti.; S&P, Türkiye'nin kredi notunu BB'den BB+ seviyesine çıkarırken,; görünümü ise 'durağan' olarak belirledi.;
 
S&P, not artırımında Türkiye'nin iyileşen ihracat performansını ve; istikrarlı ve sürekli bir şekilde gerileyen, ancak hala oldukça büyük; olan dış finansman ihtiyacını dikkate aldığını bildirdi. S&P, Türkiye'nin; ekonomik büyümesinin, Türkiye'nin göreceli olarak güçlü mali performansına; zarar vermeden daha sürdürülebilir bir sevyiye gerilediğine de işaret; etti.; S&P, not artırımının ayrıca Kürk sorununun çözümü konusunda sağlanan; ilerlemeyi de yansıttığını belirtirken, bu konuda atılan adımların; önceki çabalarda daha kalıcı olmasını beklediğini vurguladı.
 
S&P,; bu sorunun çözülmesi halinde Türkiye'nin güvenlikle ilgili harcamalarının; düşeceğini ve bölgesel ticaret akışının artacağını da belirtti.; S&P, Türk ekonomisinde büyümenin önümüzdeki yıllarda toparlanmasını,; içi talepteki istikrarlı genişlemeyi ve güçlü ihracakı yansıtmasını; beklediğini de ifade etti. S&P, Türkiye'nin dış borcunun yüksek seyretmeye; devam ettiğini ve önümüzdeki seçimlerde uygulanacak makroekonomik; politikalarla ilgili riskler olabileceğini de vurguladı.

Hiç yorum yok: