20 Haziran 2012 Çarşamba

MOODY'S TÜRKİYE'NİN DEVLET TAHVİLİ NOTUNU BA1'E ÇIKARDI, GÖRÜNÜM POZİTİF

*MOODY'S TÜRKİYE'NİN DEVLET TAHVİLİ NOTUNU BA1'E ÇIKARDI, GÖRÜNÜM POZİTİF
*MOODY'S TÜRKİYE'NİN DEVLET TAHVİLİ NOTUNU BA1'E ÇIKARDI
*MOODY'S, "TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNUN YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYEYE ÇIKARILMASI ÖDEMELER DENGESİ ŞOKLARINA DAHA DİRENÇLİ OLUMASINA BAĞLI"
*MOODY'S, "TÜRKİYE'NİN NOTUNUN ARTIRILMASI, DIŞ DENGESİZLİKLERİ DÜZELTME POTANSİYELİ OLAN POLİTİKA ADIMLARI KAYNAKLI"
*MOODY'S, "TÜRKİYE'NİN NOTUNUN ARTIRILMASI KAMU FİNANSMANDAKİ CİDDİ İYİLEŞMEDEN KAYNAKLI"
*MOODY'S, "TÜRKİYE'NİN KAMU FİNANSMANI RASYOLARI HALİ HAZIRDA OLUMLU"
*MOODY'S, "TÜRKİYE'NİN NOTU, KAMU BİLANÇOSUNUN ŞOKLARI ABSORBE ETMEK KAPASİTESİNDE ARTIŞ KAYNAKLI"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin; devlet tahvili notunu 1 kademe yükselterek Ba2'den Ba1'e çıkardı ve; görünümü 'pozitif' olarak sürdürdü.; Moody's not artırımı kararının temel etkenlerini,; 1. Türkiye'nin kamu finansmanındaki ciddi iyileşme ve bunu sonucu olarak; kamu bilançosunun şokları absorbe etme kapasitesinin artması; 2. Dış dengesizlikleri düzeltme potansiyeline sahip politika adımları; olarak sıraladı.; Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünün 'pozitif' olarak; sürdürülmesinin kredi notu artırımına yol açan etkenlerin ülkenin; ali ve makroekonomik esnekliğini artırmaya devam edeceği beklentisini; yansıttığını vurguladı.; Moody's, Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye; yükselmesinin ise kamu finansmanı rasyolarını olumlu olduğu ortamda; Türkiye'nin ödemeler dengesi şoklarına karyı daha dirençli hale gelmesine; bağlı olduğunu da ifade etti.

Hiç yorum yok: