22 Şubat 2012 Çarşamba

Teknik Analiz - Migros

Ocak ayı içinde 11.25 seviyesine kadar yaşanan geri çekilmenin sonrasında başlayan, kısa vadeli olarak nitelendirdiğimiz yükselen hareket içinde bulunan hissede, ilk önemli direnç noktası 15.75 seviyesindedir. Diğer önemli direnç noktaları 16.05, 16.25 ve 16.40 seviyelerindedir. Ana direnç noktası olarak ise 16.65 seviyesi ön plana çıkmaktadır. Kısa-orta vadeli göstergelerin olumlu sinyalleri ve son dönemde yaşanan yükselişle hissenin orta vadeli alçalan trend baskısından kurtulmuş olması, teknik açıdan 11.25 seviyesinden başlayan yükselen hareketin süreceğine, önümüzdeki süreçte 16.65 seviyelerinin test edileceğine işaret etmektedir.

Hissede daha uzun süreli bir yükseliş hareketinin oluşabilmesi için 16.65 seviyelerinin aşılması önemli görülmektedir. Bu seviyenin üzerinde, ivme kazanmasını beklediğimiz yükselen hareket içinde sırasıyla 17.50 ve 20.00 seviyeleri hedeflenebilir.

Kısa vadede 16.65 seviyesinin aşılmasını sağlayacak gücün bulunamaması ise, teknik olarak hisse üzerinde realizasyon baskısının artmaya başlayacağının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle, hissede 16.65 seviyesine doğru hareketlenmeler önemli bir realizasyon fırsatı olarak da görülebilir. Daha orta vadeli pozisyonlarda realizasyon için sırasıyla 17.50 ve 20.00 seviyeleri takip edilebilir.

Hissede ilk önemli destek noktası ise 15.35 seviyesindedir. Diğer önemli destek noktaları 15.15, 15.00 ve 14.75 seviyelerindedir. Ana destek noktası olarak da 14.60 seviyesi önemli bulunmaktadır. Hisse üzerinde 16.65 seviyesinin altında etkili olacak satışların da, ilk etapta 14.60 seviyesine yaklaştıkça durulması, kısa vadeli yükselen hareket içinde yeni tabanın bu seviyenin üzerinde oluşması beklenebilir.

Geri çekilme hareketleri içinde 14.60 seviyesinin üzerinde duracak gücün bulunamaması, bu seviyedeki desteğin bozulması, kısa vadeli yükselen hareketin de bozulmasına neden olacağından, 14.60 seviyesi aynı zamanda önemli bir stop loss noktası olarak da takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmediği sürece, geri çekilmelerin düzeltme hareketleri olarak kalacağı, yükseliş eğiliminin süreceği düşünülmelidir.

Hiç yorum yok: