27 Şubat 2012 Pazartesi

Sermaye Arttırımları ve Şirket Haberleri 27/02/2012

Sermaye Artırımı, Temettü Ödemeleri ve Genel Kurul Tarihleri;

·          Tav Hava Limanları Holding, hisse başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL olmak üzere 2011 yılına ilişkin temettü dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunacak… Temettü verimi %2,4.

·          Türk Traktör, Olağan Genel Kurul toplantısı 2 Nisan 2012 Pazartesi günü yapılacak…

·          Ford Otomotiv, Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2012 Salı günü yapılacak…

·          Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı, kâr dağıtımı yapılmaması teklifini Genel Kurul onayına sunacak…

·          Taksim Yatırım Ortaklığı, Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2012 Pazartesi günü yapılacak…

·          Demisaş, %25 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 35 mn TL`ye yükseltme kararı aldı…

·          İzocam, Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2012 Pazartesi günü yapılacak…
 

İMKB Kap Haberleri;

·          Boyner, YKM A.Ş.'nin hisselerinin %63'ünü ve YKM A.Ş.'nin %56,25 oranındaki iştiraki konumunda olan YKM Pazarlama A.Ş.'nin hisselerinin ayrıca doğrudan %20,62'sini toplam 190 mn TL`ye satın alacak…

·          Soda Sanayii, Camiş Elektrik Üretim A.Ş.'nin kısmi bölünmesi suretiyle aktifinde bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesinin devralınması işlemine SPK`ca onay verildiğini bildirdi…

·          Serve Kırtasiye, Uni Yazı Gereçleri Kırtasiye Şirketini iştirak edinme görüşmelerinin sonlandırıldığını bildirdi…

·          Taraf Gazetecilik, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 1.6 mn TL nominal değerli payların tamamının pay başına 4,30 TL üzerinden satışının gerçekleştiğini bildirdi…

·          Aviva Sigorta, 2012 yılı Ocak ayı toplam prim üretiminin 33,3 mn TL olarak gerçekleştiğini bildirdi…

·          Aksigorta, 2012 yılı Ocak ayı toplam prim üretiminin 154,8 mn TL olarak gerçekleştiğini bildirdi…

·          İş Finansal Kiralama, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezasına ilişkin 2.99 mn TL`nin ödendiğini bildirdi…

·          Fenerbahçe, azami 100 mn TL nominal tutarlı tahvillerin Kurul kaydına alındığı ve izahnamenin tescil aşamasında olduğunu bildirdi…

·          Arçelik, Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch`in, "BB" olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını "BB+" olarak, "AA-" olan uzun vadeli ulusal kredi notunu ise "AA" olarak yükselttiğini, notların görünümünün durağan olduğunu bildirdi…

·          Acıbadem, Jinemed Sağlık Hizmetleri'nin %65 hissesinin 13.65 mn TL`ye satın alınmasına ilişkin Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunduğunu bildirdi…

·          Akbank, kayıtlı sermaye tavanının 5 mr TL'den 8 mr TL'ye yükseltilmesine ilişkin BDDK ve SPK`ca onay verildiğini bildirdi…

Hiç yorum yok: