27 Şubat 2012 Pazartesi

Dünyada Müşteri Deneyimi ve 2012 Müşteri Trendleri

 • Çalışan Katılımının Aydınlanması: Tüm şirket çalışanların katılımının deneyimindeki öneminin anlaşılması
 • Mobil Deneyimler: Zaten hayatımıza girmiş mobil uygulamaların daha da gelişmesi
 • Dijital–Fiziksel Deneyim Entegrasyonu: Mağaza içi deneyimlerin mobil dünyayla kaynaşması
 • Self Servis ve Asistans Uyumu: Self servis hizmetlerin asistans hizmetleri ile desteklenmesi
 • Deneyim ve Marka: Markanın güçlenmesinde deneyimin kulaktan kulağa (WOM) pazarlanmasının öneminin artması
 • Yapılandırılmamış Bilgi Takdiri: Yapılandırılmamış olsada yazılı verilerin şirketler için taşıdığı önemin artması
 • Sosyal Medya Asimilasyonu: Sosyal medya kullanımının tüm organizasyon tarafından pazarlama aracı olarak benimsenmesi
 • Müşteriler Öngörü Bekliyor: Öngörü teknikleri ile müşteri ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve müşterilere proaktif yaklaşılması
 • Müşteri İçgörüsü Operasyonda Yerini Alacak: Müşteri deneyimini farklılaştırmak için müşteri iç görüsünün günlük operasyonel hayatta yer alması
 • Müşteri Değer Segmentasyonu: Müşteri segmentasyonu kategorilerine değer segmentasyonunun da dahil olması ve önem kazanması
 • Bağlılık Aktivasyonu: Müşterilerin “markaelçisi” olarak tavsiyede bulunmaları için programlar geliştirilmesi
 • Müşteri Deneyimi Tasarımının Yaygınlaşması: Tasarım çalışmalarının belirli kilityerlerden tüm organizasyon geneline taşınması
 • Bir Kriter Olarak Müşteri Deneyimi: Müşteri Deneyiminin performans değerlendirme kriterleri arasına girmesi

Hiç yorum yok: