29 Mart 2013 Cuma

SISE: Paşabahçe halka arzı öncesi hissedarlık yapısını sadeleştirmek için yapılan hisse alım-satımları hk.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. / SISE [] 28.03.2013 20:11:21
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Mart 2013 tarihli toplantısında;


Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, Şirketimiz portföyünde bulunan 3.849.938 Türk Lirası, bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Madencilik A.Ş. ve Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföylerinde bulunan sırasıyla (52 + 10=) 62 Türk Lirası olmak üzere toplam (3.849.938 +62=) 3.850.000 Türk Lirası nominal değerdeki Paşabahçe Mağazalar A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 56.492.689 Türk Lirası şirket değeri esas alınarak belirlenen (56.492.689 / 5.500.000=) 10,27 Türk lirası beher hisse fiyatı üzerinden toplam (3.850.000 x10,27=) 39.539.500 Türk Lirası karşılığında Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne peşin bedelle satılmasına ve satış işlemi sonucunda şirketimizde oluşacak olan iştirak hissesi satış karının Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi gereğince değerlendirilmesine,

karar verilmiştir.
 

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 28.03.2013 18:44:25
Şirketimiz portföyünde bulunan 7.559.774 Türk Lirası nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 199.471.924 Türk Lirası şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=) 3,32 Türk Lirası beher hisse fiyatı üzerinden (7.559.774 x 3,32=) 25.098.450 Türk Lirası karşılığında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ne peşin bedelle satılmasına karar verilmiştir.
 
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. / SISE [] 28.03.2013 18:06:47
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Mart 2013 tarihli toplantısında;

Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. portföyünde bulunan 10.141.577 Türk Lirası, Trakya Cam Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 7.559.774 Türk Lirası tutarındaki toplam (10.141.577 + 7.559.774=) 17.701.351 Türk Lirası nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 199.471.924 Türk Lirası şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=) 3,32 Türk Lirası beher hisse fiyatı üzerinden (17.701.351 x 3,32=) 58.768.485 Türk Lirası karşılığında Şirketimiz tarafından peşin bedelle satın alınmasına
karar verilmiştir.
 
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. / SISE [TRKCM] 28.03.2013 18:01:55
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Mart 2013 tarihli toplantısında;

Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. portföyünde bulunan 10.141.577 Türk Lirası, Trakya Cam Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 7.559.774 Türk Lirası tutarındaki toplam (10.141.577 + 7.559.774=) 17.701.351 Türk Lirası nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 199.471.924 Türk Lirası şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=) 3,32 Türk Lirası beher hisse fiyatı üzerinden (17.701.351 x 3,32=) 58.768.485 Türk Lirası karşılığında Şirketimiz tarafından peşin bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.

Hiç yorum yok: